OMEJENA ODGOVORNOST PRI UPORABI

Pod naslednjimi pogoji in določbami, KAMADO BONO garantira prvemu kupcu, da je KAMADO BONO keramičen žar uporaben pod normalnimi pogoji in je brez prozvodnih ali materialnih napak. Garancija velja od dneva prodaje prvemu kupcu za naslednja obdobja: neomejena odgovornost na zunanji kermični del žara, (2) leti garancije na notranje keramično kurišče in ostale keramične dele žara, (2) leti garancije na vse kovinske dele in pripomočke, (1) leto garancije na termometer na pokrovu in tesnilo med keramičnima kalupoma, (1) leto garancije na stranske odlagalne površine. Ta omejena garancija velja le za uporabo izdelka s strani fizičnih oseb, pri uporabi za osebne namene. Za pravne osebe, ki uporabljajo žar v komercialne namene velja (1) leto garancije na vse keramične dele in dodatke. Garancija je veljavna le po registraciji produkta na POVEZAVI. Kakršnekoli razpoke ali poškodbe je potrebno ob nakupu zapisati na originalen račun. Garancija ne velja na praske, udrtine, razpoke ali majhne kozmetične napake na zunanji glazuri, ki ne vplivajo na delovanje žara in so popolnoma neškodljivi. Materiali kot so klor, industrijski dim, kemikalije, gnojila, visoka vlažnost, vrtni pesticidi in soli lahko poškodujejo površino, barve in premaze. Zato garancija na kovinske dele, dele iz nerjavečega jekla in litega železa ne velja za primere rje, oksidacije, bledenja barv in drugih napak. Grancija se ne prenaša v primeru menjave lastnikov.

REGISTRIRAJTE VAŠ ŽAR | POVEZAVA

V kolikor je kateri od delov žara, ki se navezuje na garancijo poškodovan, bo popravljen oz. zamenjan za nov primerljiv del, ki zagotavlja uporabnost KAMADO BONO žara. V skaldu s to garancijo, KAMADO BONO odgovarja za popravilo ali zamenjavo delov. V primeru reklamacij mora kupec posredovati slike nepravilnosti za ocenitev škode.
V skladu s KAMADO BONO garancijo, praske, razpoke, razpoke, udrtine in majhne kozmetične napake, ki ne vplivajo na delovanje niso predmet popravila.

Garancija ne velja za poškodbe, ki so bile povzročene pri nepravilni namestitvi ali popravilu, uporabi v nasprotju z navodili in v primeru nepravilnega shranjevanja. Garancija ne velja če so napake posledica naravne obrabe, naravnih nesreč, nepooblaščenega popravila, preoblikovanja ali zemenjave delov z neoriginalnimi. Ta garancija ne velja za ugotovljene razpoke, ki se pojavijo po nakupu prvega lastnika žara. KAMADO BONO ne prevzema odgovornosti za zamude ali neizpolnitve garancijske obveznosti nastale kot posledica dogodka ali nepredvidenih situacij, katerih KAMADO BONO ne more nadzorovati. Garancija se razveljavi v kolikor se ugotovi, da je prišlo do politja kakršnekoli tekočine v žar ali na njegovo površino, velja tudi za vnetljive tekočine. Garancija se razveljavi, če uporabnik za kurjenje v žaru uporablja les ali kakršnokli druga neprimerna goriva. Za peko na žaru je potrebno uporabljati visoko kakovostno lesno oglje in suhe naravne preparate za prižig. KAMADO BONO, ne prevzema nobene odgovornosti ob poškodovanju zunanje glazure žara. KAMADO BONO je narejen iz materialov odpornih proti rji; kljub temu se garancija ne upošteva v primeru rje ali oksidacije kovinskih delov. Ta garancija ne velja v kolikor je bil žar kupljen pri nepooblaščenem prodajalcu ali od tretje osebe. Garancija velja le ob nakupu pri pooblaščenih prodajalcih, ki so našteti na spletni strain kamadobono.si. Garancija se razveljavi ob uporabi žara v komericalne ali podobne namene. Ta garancija velja za redno dnevno uporabo ob pravilnem vzdrževanju. KAMADO BONO ne prevzema odgovornosti za zamude ali neizpolnitve garancijske obveznosti nastale kot posledica dogodka ali nepredvidenih razmer, na katere KAMADO BONO ne more vplivati, vključno, vendar ne omejeno na, naravne nesreče, požare, vladne omejitve ali zadržke, stavke, zamude prevoza ali zmanjšana materialna sredstva.


Spodaj navedena je izključno KAMADO BONO garancija. Kamado Bono izrecno ne prevzema odgovornosti za morebitne druge garancije ali predpise, vključno z jamstvi gospodarskih značilnosti in odgovornosti za določen namen.
Ta garancija ne velja in KAMADO BONO ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi zamude, prekinjenega delovanja in nevšečnosti zaradi kakršnokoli naključne, posebne in/ali posledične škode. Pravice kupca, do zamenjave ali popravila iz naslova garancije se izključujejo v primeru kršitev določb garancije in nepravilne uporabe.

V nekaterih državah so omejitve pri garancijskem roku ali se ne uporabljajo za naključno ali posledično škodo; zato, zgornje omejitve ali izključitve morda ne veljajo za vaš primer. Garancija si zagotavlja vse pravne pravice, vendar pa so lahko predmet drugih pravic, ki so specifične za vsako državo. KAMADO BONO ne pooblašča nobene fizične ali pravne osebe, da prevzame odgovornost v imenu KAMADO BONO za prodajo ali nakup KAMADO BONO izdelkov. Garancija ne velja za izdelek kupljen od nepooblaščenih trgovcev. Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z identifikacijo pooblaščenih trgovcev, se obrnite na KAMADO BONO, pred nakupom izdelka. Za vložitev garancijskega zahtevka kontaktirajte KAMADO BONO https://kamadobono.si/kontakt/.